Sušina


Jít na fotografie  Ukázat na mapě  Sdílet tuto stránku 

Poloha

Sušina, německy Dűrre Koppe, je 1321 m n. m. vysoká hora, která se nachází v jižním hřebenu masivu Králického Sněžníku (Masyw Śnieżnika). Geomorfologický celek, jehož je Sušina součástí, se nazývá Podbělský hřbet. Vzhledem k celému jižnímu hřebenu jde o jeho severní část. Hora Sušina se v současnosti nachází na hranici Pardubického a Olomouckého kraje.

Na severní straně je Sušina mělkým sedlem spojena s Černou kupou, vrcholem Mokrého hřbetu. Na straně jihovýchodní Sušina přechází ve své dva spočinky, nejdříve je to Tetřeví hora, potom Velká Šindelná. Na východ od Velké Šindelné je pak v údolí Chrastického potoka vesnice Hynčice pod Sušinou, jež je známá především svými sjezdovkami. Na jihozápadě za Sušinou hřeben pokračuje horou Podbělka. Ze hřbetu mezi Sušinou a Podbělkou vychází ve směru na severozápad hora Uhlisko, pod níž prochází údolí řeky Moravy. Východní a západní svahy Sušiny jsou velmi strmé.

Voda, která stéká po západních svazích Sušiny, se koryty bezejmenných potoků dostává do řeky Moravy. Voda ze svahů východních končí v přítocích Stříbrnického potoka, jenž je přítokem řeky Krupé, jež se u Hanušovic vlévá opět do Moravy.

Příroda

Sušina je ve svých vrcholových partiích (nad 1100 m n. m.) porostlá převážně horskými třtinovými smrčinami. Na samém vrcholu jsou dřeviny zakrslé. V okolí vrchu lze narazit na nelesní vrchoviště obklopená rašelinnými smrčinami. V nižších polohách by se v přirozeném stavu objevovaly horské acidofilní bučiny v podobě smíšených lesů s dominancí buku lesního, smrku ztepilého a jedle bělokoré. V současnosti jsou zde však zpravidla kulturní smrčiny. Vrchol hory je zalesněn, avšak na některých místech svahů vznikly imisní holiny. Hora je součástí NPR Králický Sněžník, leží však mimo Ptačí oblast Králický Sněžník.

Turistika

Modře značená turistická trasa přichází na Sušinu od severu z Mokrého hřbetu a pokračuje za ní k Podbělce a k rozcestníku Chata Babuše, kde se buď vydá přes Souš k Vojtíškovu, anebo, po asi třísetmetrovém přerušení zelenou značkou, pokračuje z rozcestníku Pod Babuší po svazích Slamníku a Chlumu přes sjezdovky a mramorový lom k obci Dolní Morava.

Vrchol Sušiny je také konečnou zastávkou červeně značené turistické trasy, jež k Sušině vede od jihovýchodu z Vysokých Žibřidovic.

Zajímavosti

Ve směru na jih od vrcholu můžete spatřit několik malých bunkrů, tzv. řopíků (ŘOP = Ředitelství opevňovacích prací). Kvůli jejich výstavbě byla na Sušinu v letech 1937-1938 zavedena pardubickým 1. železničním plukem nákladní lanová dráha z Hynčic pod Sušinou.
Hora Králický Sněžník a Podbělský hřbet se Sušinou (autor: Michal Kos) Mezi Černou Kupou a Sušinou, chodníky z kuláčů nejsou pohodlné, zato jsou bezpečné (autor: Michal Kos) Mokřady mezi Černou kupou a Sušinou (autor: Michal Kos) Není radno šlápnout vedle (autor: Michal Kos)
Objekt lehkého opevnění ŘOP mezi Sušinou a Podbělkou, střílna (autor: Michal Kos) Objekt lehkého opevnění ŘOP mezi Sušinou a Podbělkou (autor: Michal Kos) Pohled na Podbělský hřbet se Sušinou od východu z Kunčické hory (autor: Michal Kos) Pohled ze Sušiny na protější Malosněžnický hřbet (autor: Michal Kos)
Rozcestník Sušina (autor: Michal Kos) Sušina (autor: Michal Kos) V sedle mezi Černou kupou a Sušinou (autor: Michal Kos) Ze Sušiny ke Králickému Sněžníku (autor: Michal Kos)
Ze Sušiny na Podbělku, imisní holiny (autor: Michal Kos) Ze Sušiny na Podbělku (autor: Michal Kos)