Jaskinia Dudnisko


Jít na fotografie  Ukázat na mapě  Sdílet tuto stránku 

Poloha

Jeskyně se nachází v blízkosti vesnice Kletno (gmina Stronie Śląskie), v západním svahu hory Stroma. Jde o horní část údolí potoka Kleśnica. Poblíž se nachází další jeskyně, Sądejowa Szczelina.

Objevení jeskyně

Jeskyně byla objevena v srpnu roku 1998. Poté byly průzkumné práce přerušeny kvůli spadanému dřevu, aby byly na jaře roku 2010 znovu obnoveny ve spolupráci se členy SGW (Sekcja Grotołazów Wrocław).

Popis jeskyně

Vstupní otvor, směřující vzhůru, se nachází na úrovni 830 m. n. m. (asi 20 m nade dnem údolí potoka Kleśnica). Jeskynní prostory, které mají vertikální charakter, dosahují celkové délky 98 m. Převýšení jeskyně činí -15 m.

Vstupní „studna“ je vyhloubena svisle do nitra hory. Pokud není k dispozici lano, musí osoba, která se odváží dovnitř, slézt způsobem, kterému Poláci říkají „zapieraczka“, tedy tak, že se zapřete zády o jednu stěnu a nohama o druhou. V této poloze pomalu slézáte – v případě Dudniska asi 9 m. Za studnou se nachází nevelká vstupní komora s menšími kalcitovými polevami na stěnách. Nalevo lze projít průrvou do Netopýří síně (Sala Nietoperzova). Napravo je několik úzkých chodeb, které vedou níže dolů, až na úroveň -15 m. Dno jeskyně je vyplněno vápencovým štěrkem s příměsí jílu. Jeskyně postrádá krápníkovou výzdobu a slouží jako sídliště velké kolonie netopýrů.

Jeskynní prostor pravděpodobně vznikl jako tektonická trhlina směřující do nitra hory. Utvořila se v čočkovitém mramorovém tělesu, náležejícím do prekambrické skupiny metamorfovaných hornin masivu Králického Sněžníku.

Chybí stopy po protékající vodě, jeskyně je však periodicky zásobována vodou prosakující z povrchu svahu, což se projevuje jako „jeskynní déšť“. Stěny jsou sice mokré, avšak nepokryté nanesenými usazeninami. Znatelná je vysoká vlhkost vzduchu. Zvýšené proudění vzduchu věstí další prostory.

Kudy k jeskyni

K jeskyni se lze dostat po žlutě značené turistické trase z vesnice Kletno. Je třeba dojít až ke vstupnímu pavilonu Medvědí jeskyně (Jaskinia Niedźwiedzia) a odsud pokračovat nahoru údolím (již ne po žluté značce) k východové štole Medvědí jeskyně, která bude po levé straně. Tu minete a vstoupíte na lesní, zarostlou cestu. Asi po 100 m je po levé straně, zhruba ve výšce 4 m, ve svahu otvor o průměru cca 3,5 m – to je vstup do jeskyně.
Tak tohle pro běžného turistu nebude... (www.yukato1656.republika.pl)
Tak tohle pro běžného turistu nebude... (www.yukato1656.republika.pl)