Galeria Wapiennik „Łaskawy Kamień“


Jít na fotografie  Ukázat na mapě  Sdílet tuto stránku 

Nad vsí Stara Morawa se při cestě do Kletna nachází památkový objekt staré vápenky. Budova, kterou projektoval Karl Friedrich Schinkel, významný německý architekt klasicizmu, pochází z počátku 19. st. Stavba je zbudována ze surového kamene a zaujímá půdorys šestiúhelníku. Při základně jsou umístěny vchody a ve dvou protilehlých stěnách propouštějí světlo úzká okénka. Šestiboká věž je v horní části ověnčena terasou a zakončena rotundovou nástavbou s okýnky. Budova je zakryta jehlancovitou střechou ze zeleného plechu. K vrcholu vedou točité schody skryté uvnitř stavby pece. K původnímu objektu byl citlivě přistavěn obytný dům s grafickou dílnou a ateliérem. Celek je pak obklopen menším parkem s japonskou zahradou, zvonicí a pyramidou.

Wapiennik – středobod kulturního a uměleckého života

Uvnitř objektu staré pece je umístěna autorská galerie uměleckých prací prof. Jacka Rybczyńského a jeho rodiny. Byli to také oni, kdo se sem roku 1978 nastěhovali a ruinu objektu zrestaurovali opět do podoby původní vápenky. Kromě vlastních grafických a malířských prací rodina Rybczyńských prezentuje i příležitostné výstavy pozvaných hostů. Čas od času jsou organizována sympózia, různé kurzy, koncerty a další umělecké akce. Mezi hosty Wapienniku byli mimo jiné i současná uznávaná polská spisovatelka Olga Tokarczuk, duchovní a profesor teologie Jacek Bolewski, politik Arkady Radosław Fiedler či japonská klavíristka Yuko Fuchimoto.

V letech 1999-2000 byl ve Wapienniku pod záštitou sdružení Związek Gmin Śnieżnickich vydáván nepravidelně vycházející časopis Stronica Śnieżnicka, který se zabýval kulturou, uměním, přírodou a historií této části Kladska (ISSN 1509-33-60). Šéfredaktorem časopisu byl Anthony Matuszkiewicz, své texty zde publikovali Wojciech Ciężkowski, Olga Tokarczuk, Karol Maliszewski či Michał Fostowicz.

Wapiennik je rovněž sídlem polsko-německé asociace Wapiennik Gnadenstein, Deutsch-Polnischer Főrdeverein.

Stránky Wapienniku s fotogalerií a množstvím dalších informací naleznete zde: http://www.wapiennik.eu/.
Zrestaurovaná budova původní vápenky, za ní nově přistavěný objekt (www.wapiennik.eu)
Zrestaurovaná budova původní vápenky, za ní nově přistavěný objekt (www.wapiennik.eu)