Sadzonki


Jít na fotografie  Ukázat na mapě  Sdílet tuto stránku 

Polské slovo „sadzonki“ znamená naše „sazenice“. Od významu polského pojmenování hory se liší starší název německý, který zní Seefeld. „Seefeld“ pak může znamenat asi tolik co „zvlněné pole“ atp. Při pohledu na samotný vrchol se nezdá, že by byl více zvlněný, než je tomu u jiných vrcholů masivu Sněžníku. Pojmenování se snad mohlo opírat o pohled z vrcholu směrem na českou stranu, kde jižní svah společně s přilehlými bočními svahy sousedních hor vytváří široké, mělké a poměrně zvlněné nálevkovité údolí. Ale kdo ví. Někdy mohou být pojmenování hor a kopců pro laika značně zavádějící a pravý význam odhalí až důkladnější jazykovědná studie.

Poloha

Sadzonki představují poměrně málo výrazný vrchol o výšce 1230 m. n. m. náležející k východnímu hřebenu masivu Králického Sněžníku, kterým se vine česko-polská státní hranice a který je evropským rozvodím Baltského a Černého moře. Hora se klene nad skalním hřbetem Piekarska Grzęda, který od sebe odděluje proláklinu Głęboka Jama a koryto Lej Średni, a v jižním směru přechází do lukovitě prohnutého hřbetu Dziczy Grzbiet.

Příroda

Nad horou Sadzonki roste na svahu Sněžníku v několika skupinách uměle vysazená kosodřevina (Pinus mungo). V řídkých porostech poničeného smrkového lesa lze nalézt nevelké rašeliniště s charakteristickou flórou, nicméně zajímavá je zvláště fauna. Jsou zde zaznamenána stanoviště druhů, jako jsou velmi vzácná vážka lesklice horská (Somatochlora alpestris), tiplice Tipula subnodicornis, pavouk patřící mezi slíďáky Pirata uliginosus, střevlíček Pterostichus diligens, brouk z čeledi vodomilovitých Crenitis punctatostriata, chrostíci Limnephilus sparsus a Neuronia ruficrus, mravenec rašelinný (Formica picea) nebo motýl Sterrhopteryx standiussi.

Turistika

Přes Sadzonki prochází zeleně značená turistická trasa vedoucí z obce Bielica přes sedlo Przełęcz Płoszczyna na Sněžník. Z této stezky lze sledovat úchvatné panorama zahrnující Góry Bialskie na severovýchodě a údolí řeky Moravy na jihozápadě.
Lesklice horská/Somatochlora alpestris (autor: Wikipedia)
Lesklice horská/Somatochlora alpestris (autor: Wikipedia)