Chłopek


Ukázat na mapě  Sdílet tuto stránku 

Kromě polského pojmenování Chłopek se dříve užívalo i německých názvů Bauerberg a Scholzkoppe. Přičemž polská slova „chłop“, „chłopek“ a německé „bauer“ sdružují významy jako „sedlák“, „rolník“ či „vesničan“ nebo „venkovan“.

Poloha

784 m. n. m. vysoký Chłopek se nachází v severovýchodní části masivu Sněžníku, v hřebenu horského pásma Krowiarki, který se táhne severovýchodním směrem od sedla Przełęcz Puchaczówka. Asi 2,8 km severovýchodně od Chłopku se rozkládá městečko Stronie Śląskie. Na jihu se Chłopek přes sedlo Przełęcz pod Chłopkiem dotýká hory Wilczyniec. Hřeben, jehož je Chłopek součástí, pokračuje dále na sever a nedaleko vsi Kąty Bystrzyckie se rozděluje do tří výběžků: krátké rameno se kloní k západu, nejdelší a celkově nejrozlehlejší směřuje na severozápad (jeho vyvrcholením je hora Siniak se severovýchodní odnoží Kierzna), severovýchodní výběžek této trojice tvoří Dworska Góra a Kuźnice Góry.

Příroda

Chłopek je porostlý smíšeným lesem, který je střídán tzv. polanami, jež jsou využívány jako louky.

Zajímavosti

Na jihozápadním úbočí hory, poblíž sedla Przełęcz pod Chłopkiem, se nalézá dnes již nevyužívaný kamenolom, který dříve sloužil k těžbě mramoru.

Turistika

Část zeleně značené turistické stezky, která vede z městečka Stronie Śląskie do sedla Przełęcz Puchaczówka a dále, prochází sedlem Przełęcz pod Chłopkiem položeným jižně od vrcholu Chłopku.

Část červeně značené turistické trasy, která vede z města Złoty Stok (česky Rychleby) přes Przełęcz Puchaczówka na Sněžník, prochází západním svahem Chłopku.