Dębowa


Jít na fotografie  Ukázat na mapě  Sdílet tuto stránku 

Poloha

Dębowa, nebo Dębowa Góra, česky tedy Dubová hora, je 506 m. n. m. vysoký vrch, který se nachází v zakončení severozápadního hřebenu vycházejícího z hory Králický Sněžník. Jde o severozápadní část mezoregionu Krowiarki. Vyvýšenina leží asi 2,4 km na jihozápad od vesnice Żelazno. Při jihozápadní straně hory, při jejím úpatí, leží vesnice Gorzanów.
Dębowa je nevelkým vrchem kupovitého tvaru s ne příliš výraznou vrcholovou částí, ale se strmými svahy. Na severozápadní straně hraničí s horou Goryczka, na jihovýchodě s horou Wapniarka. Z jižního svahu hory Dębowa se vyčleňuje sotva znatelný zalesněný hřbet, kterému se říká Antonówka.

Příroda

Na hoře Dębowa roste xerotermní, tedy suchomilné rostlinstvo. Les, který pokrývá téměř celou horu, včetně hřbetu, je smíšený, zbytek rozlohy, v partiích pod 375 m. n. m., zaujímají louky a obdělávaná pole. Na svazích jsou mezi Stromy skryty osamocené vápencové skalky.

Historie

Roku 1660 vybudoval tehdejší vlastník vesnice Gorzanów hrabě J. F. von Herberstein na hřbetu Antonówka kapli sv. Antonína z Padovy (św. Antoniego Padewskiego), kterou v roce 1665 vysvětil pražský arcibiskup Arnošt Vojtěch z Harrachu. Centrální stavba zaujímá půdorys čtyř vzájemně se protínajících kruhů, zastřešena je oplechovanou kopulí s lucernou. Skromný interiér skrývá hlavní, klasicistní oltář s obrazem patrona, tedy sv. Antonína. Mimoto se zde nachází barokní sochy Panny Marie Bolestné, klečícího sv. Onufrije a plastika s motivem Ecce Homo z 18. st. Při stezce je umístěno sousoší z roku 1734 znázorňující Pietu pod křížem, ve kterém je Kristus zpodoben ležící u nohou Panny Marie. Komplex kaple spolu s plastikami a dalšími kapličkami při cestě býval poutním místem.

Turistika

Jižním svahem hory prochází zeleně značená turistická trasa, jež sleduje směr železniční stanice Gorzanów – les/hřbet Antonówka – hora Wapniarka – sedlo Przełęcz Mielnicka – vesnice Romanowo. Zde trasa končí.
Dębowa – pravý, vyšší vrchol (autor: Wikipedia)
Dębowa – pravý, vyšší vrchol (autor: Wikipedia)