Dzielec/Szubieniczna Góra


Ukázat na mapě  Sdílet tuto stránku 

Szubieniczna Góra, čarodějnická kaplička... – romantické představy

Dzielec, něm. Galgenberg či Überschaar, v 80. letech 19. st. též Bismarckkoppe, je osamostatněný masiv s vrcholkem o výšce 534 m. n. m. Samotný vrcholek masivu se nazývá Szubieniczna Góra, tedy Šibeniční hora (viz německé Galgenberg), i když chybí doklady o tom, že by se zde v minulosti vykonávaly exekuce. Podobně je tomu i v Králíkách na české straně, kde stojí pod jihozápadním úbočím vrchu Veselka tzv. čarodějnická kaplička – jde o označení na základě kolujících domněnek, stejně je tomu i s místem, kde se v Králíkách říká Nad Elektrárnou (též U Křížku) – někteří obyvatelé Králík umisťují domnělé popravy sem. Slovo „dzielec“ pak souvisí s naším slovem „díl“ či „podíl“, zde, jak se dozvíme níže, znamená „dzielec“ něco jako klín nebo rozdělovník.

Poloha

Dzielec se nalézá v horském pásmu Krowiarki, které je mezoregionem masivu Sněžníku. Jde o okraj Krowiarek, který se vysouvá ve směru na severovýchod, k lázeňskému městečku Lądek-Zdrój. Ze své jižní strany se Dzielec přes vrchy Siedlica, Kuźnicze Góry a Dworska Góra napojuje na Chłopek a pozůstávající část Krowiarek. Masiv Dzielec od sebe výrazně odděluje městskou a lázeňskou část Lądku, odsud název Dzielec.

Příroda

Masiv je tvořen rulovými horninami, které z části vystupují na povrch masivu jako skály, které zde nesou pojmenování Stary Zamek, Wysoki Okap a Skały Kamionky. Masiv je z větší části porostlý smrčinou s příměsmi modřínu a buku.

Turistika

Dzielec je snadno dosažitelný z města Lądek-Zdrój, ze kterého vede až na vrchol silnice. Svahy masivu jsou přístupné díky četným vycházkovým stezkám. Na vrcholu je zbudován stožár retranslační stanice o výšce 56 m, který byl uveden do provozu v roce 1968.