Kuźnicze Góry – Kuźnica, Pośrednica, Kuźnicza Góra


Jít na fotografie  Ukázat na mapě  Sdílet tuto stránku 

Kuźnicze Góry jsou souborným názvem pro vrcholy Kuźnica, Pośrednica a Kuźnicza Góra. Název celého horského pásma souvisí s nalezišti železné rudy (limonitu), která se zde těžila v dobách středověku, a je odvozen od „kuźnic“ („kuźnica“ – název pro tehdejší hutní provoz).

Poloha

Kuźnicze Góry představují několikakilometrové pásmo nacházející se v dalším horském pásmu, které nese název Krowiarki a které tvoří mezoregion masivu Králického Sněžníku. Jde o skupinu tří vrcholů, kterou tvoří ve směru od jihozápadu k severovýchodu Kuźnica (578 m. n. m.), Pośrednica, německy Mittelberg (569 m. n. m.) a Kuźnicza Góra (541 m. n. m.).
Kuźnicze Góry jsou posazeny do prostoru mezi vesnicemi Kąty Bystrzyckie na západě a Stójków na východě. Od severu spadá pásmo do samosprávné oblasti gmina Lądek-Zdrój, na jihu jsou Kuźnicze Góry součástí gminy Stronie Śląskie. Jihovýchodní svahy pásma spadají do doliny řeky Biała Lądecka.
Pokud se týká zasazení do masivu Sněžníku, potažmo Krowiarek, sousedí Kuźnicze Góry na jihozápadě s vrchem Dworska Góra a přes něj se spojují s Chłopkem a se zbytkem Krowiarek. Na severu se Kuźnicze Góry dotýkají hor Siedlica a Dzielec. Dolina řeky Biała Lądecka, která obtáčí vrch Kuźnicza Góra na jihu, východě a na severu, odděluje horu a s ní i celé Kuźnicze Góry od pohoří Góry Złote (česky Rychleby).

Příroda

Co se týká zalesnění a využití jsou na tom všechny tři vrchy stejně – vrcholové partie jsou porostlé smíšeným lesem, v nižších polohách les ustupuje obdělávaným polím a loukám.

Turistika

Přes Kuźnicze Góry nevede žádná značená turistická trasa, avšak přes sedlo mezi horami Pośrednica a Kuźnica vede pravděpodobně nejstarší cesta, která spojuje lázeňské město Lądek-Zdrój s městem Stronie Śląskie, nicméně dnes je to spíše jen nenápadná polní cesta. O byvším významu této cesty svědčí i smírčí kříž, který se v oblasti sedla nachází. Památka je vytesána z ruly, je vysoká 94 cm, rozpětí ramen činí 43 cm, tloušťka kříže se pohybuje mezi 17-28 cm. Motiv, který znázorňuje reliéf na kříži, představuje pravděpodobně vražednou zbraň, totiž meč.
Kromě lesních nebo polních cest, které Kuźnicze Góry křižují, obtáčí toto malé horské pásmo z jihovýchodu, východu a ze severovýchodu železnice spolu se silnicí - spojují městečko Stronie Śląskie na jihu s městem Kłodzko na severozápadě.
Limonit, česky též hnědel (autor: Wikipedia)
Limonit, česky též hnědel (autor: Wikipedia)