Modlisze


Ukázat na mapě  Sdílet tuto stránku 

Modlisze, něm. Mittel Berg, je 622 m. n. m. vysoká hora, která je součástí horského pásma Krowiarki. Název Modlisze pravděpodobně souvisí se slovesem „modlić się“, tedy „modlit se“, německé Mittel Berg lze pak přeložit asi jako Prostřední hora apod.

Poloha

Modlisze je rozlehlý vrch, jehož protáhlý tvar je orientován severozápadním směrem. Nachází se v severozápadním hřebenu masivu Králického Sněžníku, v západní části horského pásma Krowiarki, od jehož hlavního hřebenu se odklání mírně na západ. Ve směru na severozápad z Modlisze vychází dlouhý hřeben, ve kterém se za sebou řadí Dzicza Góra, Żelazne Góry, Piotrowicki Las, Wapniarka, DębowaGoryczka. Hřeben se uzavírá nad vsí Krosnowice. Jižně od Modlisze prochází polní cesta, která spojuje vsi Nowy Waliszów, na západě, a Konradów, na východě. V údolí, položeném jihozápadně, se nacházejí první stavení vsi Nowy Waliszów.

Příroda

Větší část povrchu Modlisze zaujímají obdělávaná pole a louky s nevelkými plochami bukových, smíšených nebo smrkových lesů a hájů.

Turistika

Údolím mezi vrchy Modlisze, Różanka a Grodnik, poslední dva jmenované vrchy leží severovýchodně od Modlisze, prochází žlutě značená trasa pro turisty a červeně značená cyklotrasa. Obě stezky přicházejí společně od jihovýchodu, ale v údolí se od sebe oddělují. Žlutá vede v podstatě v dosavadním směru na severozápad do vsí Piotrowice a dále Żelazno, červená cyklotrasa se v údolí odklání a vede na sever mezi vrchy Różanka a Grodnik a dále pod západním svahem hory Koleba ke vsi Trzebieszowice.