Modrzeńce


Ukázat na mapě  Sdílet tuto stránku 

Modrzeńce (něm. Lerchen Berge, tedy Skřivánčí hory nebo vrchy) jsou horou o dvou vrcholech, z nichž vyšší dosahuje výšky 670 m. n. m. a nižší 630 m. n. m.

Poloha

Modrzeńce se nacházejí v horském pásmu Krowiarki, které tvoří mezoregion masivu Králického Sněžníku. Jde o jihozápadní část Krowiarek, o krátké boční rameno, které se odklání na západ od hory Żabnica. Severně od vyššího vrcholu hory Modrzeńce se nachází vyvýšenina Skowronek. Celek Modrzeńce tvoří nevelký masiv, který je ze severu a ze severozápadu obklopen dolinou bezejmenného potoka, která nese název Rudy Dół, od jihu zase údolím potoku Równica, které se jmenuje Żabi Dół a které odděluje Modrzeńce od hory Górzyca. Obě zmiňované doliny jsou sice krátké, ale za to hluboké a svahy masivu strmé. Ve směru na západ se příkré svahy masivu obracejí k vysočině Wysoczyna Idzikowa, která náleží k brázdě Rów Górnej Nysy.

Příroda

Celý masiv je porostlý smrkovým lesem.

Turistika

Přímo na vrcholy Modrzeńce nevede žádná značená turistická trasa. Nejblíže prochází žlutá, vede východně od masivu, ve směru od jihovýchodu k severozápadu přes horu Skowronia Góra. K vrcholům Modrzeńce se lze celkem snadno dostat po silnici a pak po lesní cestě od vesnice Nowy Waliszów, která se nachází severozápadně od masivu, anebo od vesnice Idzików, nacházející se od hory směrem na jihozápad.