Piotrowicki Las (Mrówczyniec, Grodowa)


Ukázat na mapě  Sdílet tuto stránku 

Poloha

Piotrowicki Las (Piotrowický les) je označení nevelkého, protáhlého masivu nacházejícího se v severozápadní části horského pásma Krowiarki. Masiv tvoří podlouhlý val, jenž směřuje od jihovýchodu k severozápadu. Celek je na severozápadě oddělen sedlem Przełęcz Mielnicka od hory Wapniarka, na jihovýchodě sedlem Przełęcz Piotrowicka od masivu Żelazne Góry. Na severu je Piotrowicki Las ohraničen údolím potoka Piotrówka, za nímž se zvedají svahy hory Słupiec, zato z jihozápadu se otvírá již jen brázda Rów Górnej Nysy. V centrální části masivu se zvedá vrchol s názvem Mrówczyniec, o výšce 487 m. n. m., jihovýchodně od něj je to o něco nižší Grodowa (481 m. n. m.). Při západních svazích se rozkládá ves Mielnik, při severovýchodních jsou to Piotrowice Dolne.

Příroda

Piotrowicki Las je z větší části pokryt smíšeným nebo bukovým lesem, na svazích se však vyskytují i  louky a obdělávaná pole. Terén masivu zahrnuje i několik stanovišť suchomilných rostlin.

Zajímavosti


Romanowskie Źródła
Severní svahy masivu skrývají v polských Sudetech vůbec největší prameniště krasových vývěrů, které jsou souhrnně nazývány Romanowskie Źródła (tedy Romanowské prameny). Od roku 1982 jsou prameny chráněny státem.

Těžba kamene, vápenka
Při severozápadním úbočí masivu se nacházejí pozůstatky po dnes již nečinných pracovištích mramorového lomu. V lokalitě jsou k vidění též ruiny byvší vápenky.

Turistika

Údolím potoka Piotrówka, které se nachází severně od masivu, prochází žlutě značená turistická trasa vedoucí ze vsi Żelazno k sedlu Przełęcz Puchaczówka.

Jednotlivé vrcholy


Mrówczyniec

Poloha
Mrówczyniec, 487 m. n. m., (česky bychom řekli asi Mravenečník) je nevelká vyvýšenina ve tvaru valu zvedající se nad sedlem Przełęcz Mielnicka, které ho na západě odděluje od hory Wapniarka. Asi 1,8 km severozápadně leží vesnice Żelazno. Při jihozápadním úbočí hory se rozkládá vesnice Mielnik, jejíž stavení sahají až do samotného sedla.
Svahy hory jsou dosti strmé, vrcholová část je však nevýrazná a tvoří součást vrcholového hřbetu, jež jako celek nese název Piotrowicki Las. Vrchol Mrówczyniec je jen o 6 m vyšší než nejbližší další vrchol, 400 m vzdálená vyvýšenina Grodowa.

Příroda
Hřbetní partie zcela zaujímá smíšený lesní porost, svahy jihozápadní a severovýchodní jsou ve výškách pod 400 m vyhrazeny loukám a částečně i obdělávaným polím. Místy se objevují stanoviště suchomilných rostlin.

Krasové území
Na svazích, uvnitř lesa, se místy objevují vápencové skalky – Mrówczyniec představuje jedno z krasových území nacházejících se v pásmu Krowiarki. Na severozápadním svahu, ve výšce okolo 420 m. n. m., se nalézají výše zmíněná krasová prameniště Romanowskie Źródła.

Zajímavost
Při jihozápadním úbočí najdeme pozůstatky kamenolomu a ruinu vápenky.

Přístupnost
Přes sedlo Przełęcz Mielnicka vede silnice z města Kłodzko do městečka Międzylesie (spojnice Wrocław-Brno).

Grodowa
Slovo „gród“ v polštině označuje opevněnou osadu, obehnanou palisádou nebo valem. Jestli se však Grodowa jmenuje po takové osadě, není jasné. Motivem pojmenování mohl být tvar hory, který má ráz valu. Podobné jméno jako hora Grodowa má hora Grodnik, jež se nachází vzdušnou čarou 6,5 km směrem na jihovýchod.

Poloha
Hora se zvedá asi 1,8 km jihozápadně od vesnice Żelazno. Východně od vrcholu se rozprostírají stavení vesnice Piotrowice Dolne.
Jde o nevelkou vyvýšeninu s dosti strmými svahy, která je východní částí masivu Piotrowicki Las a která se nachází na východ od sousedního vrcholu Mrówczyniec.

Příroda
Hřbetní partie cele zaujímá smíšený les. Jihozápadní a severovýchodní svahy jsou ve výškách pod 400 m. n. m. pokryty loukami a místy i obdělávanými poli. Vyskytují se zde stanoviště suchomilných rostlin.

Turistika
Jihovýchodně od Grodowe prochází zeleně značená turistická trasa, jež vede ze vsi Romanowo do města Bystrzyca Kłodzka.