Różanka


Ukázat na mapě  Sdílet tuto stránku 

Slovo „różanka“ má v polštině několik významů. Společné mají to, že se vážou k růžové barvě případně k růži (różowy = růžový). Różanka je v polštině název několika lidských sídel, označuje se jí růžová zahrada a podle růžové barvy také rybka hořavka duhová nebo kachna růžovohlavá. Kromě výše uvedených případů nesou jméno Różanka také minimálně dvě hory – ta naše, v Krowiarkách, a další, která se nachází poblíž obce Janowice Wielkie (jihozápad Polska, Góry Ołowiane).

Poloha

650 m. n. m. vysoká Różanka je součástí hřebenu, který od hory Králický Sněžník vychází ve směru na severozápad. Tento hřeben zasahuje až do severní části horského pásma Krowiarki a je i hlavním hřebenem tohoto mezoregionu.
Z jihu na Różanku navazuje vrch Grodnik, ve směru na západ je to Skałeczna a ve směru severovýchodním Koleba. Severní svahy Różanky spadají k dolině řeky Biała Lądecka, ve které se rozkládá ves Trzebieszowice.

Příroda

Téměř celou plochu Różanky pokrývá smrkový porost.

Turistika

Różanka leží v klínu mezi dvěma trasami. Je to žlutá pěší, která Różanku obchází z jihozápadní strany (tato trasa spojuje ves Żelazno a sedlo Przełęcz Puchaczówka), a dále červená cyklotrasa, jež Różanku míjí pod jejím jihovýchodním svahem a která dále pokračuje kolem západního svahu hory Koleba, do údolí řeky Biała Lądecka ke vsi Trzebieszowice.