Rychtarzowa Góra


Jít na fotografie  Ukázat na mapě  Sdílet tuto stránku 

Poloha

Rychtarzowa Góra, česky tedy Rychtářova hora, je 498 m. n. m. vysoká vyvýšenina ve tvaru valu s nepříliš strmými svahy, jež je součástí hřebenu hory Králický Sněžník, který směřuje až do severozápadní části horského pásma Krowiarki. Nedaleko Rychtarzowy Góry, na severozápadní straně, se nachází vrchol Sędzisz. Mezi oběma vrcholy je nevelké sedlo. Necelé 2 km severozápadně od vrcholu se nachází vesnice Ołdrzychowice Kłodzkie, na jihozápadě leží ves Romanowo.

Příroda

Hora je, vyjma terénu, na kterém se rozkládá kamenolom, porostlá smíšeným lesem, v nižších partiích převládají louky a zčásti jsou zde i obdělávaná pole. Místy se objevují stanoviště suchomilných rostlin.

Největší mramorový lom v Kladsku

Východní část hřbetu Rychtarzowy Góry zaujímá v Kladsku největší mramorový a dolomitový kamenolom, jenž nese název Romanowo. Díky poloze hory, jejímu tvaru a také pro těžebními pracemi odkrytou vrcholovou část je Rychtarzowa Góra dobře rozpoznatelná v okolním terénu.
V roce 1974 byla během důlních prací uvnitř mramorového ložiska odkryta dnes již neexistující krasová jeskyně, která byla pojmenována Romanowska Studnia (Romanowská studna).

Turistika

Údolím potoka Piotrówka, které se rozprostírá jižně od vrcholu, prochází žlutě značená turistická trasa vedoucí z vesnice Żelazno k sedlu Przełęcz Puchaczówka.
Kamenolom Romanowo (maps.google.cz, upravil Michal Kos)
Kamenolom Romanowo (maps.google.cz, upravil Michal Kos)