Sędzisz (Łysa Góra)


Ukázat na mapě  Sdílet tuto stránku 

Polské slovo „sędzia“ označuje soudce. Podobný význam se objevuje i v německém pojmenování Richter Berg. Richter = soudce, ale i rychtář. Slovo „rychtář“, tedy „rychtarz“ se pak objevuje i v pojmenování vyvýšeniny položené asi 1 km jihovýchodněji, jež nese pojmenování Rychtarzowa Góra.

Poloha

Sędzisz představuje nepříliš vysoký prodloužený val se severně položeným vrcholem o výšce 498 m. n. m. Masiv se nachází v severozápadním hřebenu vycházejícím z hory Králický Sněžník, v severozápadní části horského pásma Krowiarki, asi 1 km na jih od vsi Ołdrzychowice Kłodzkie.
Z jižní strany je hora dolinou potoka Piotrówka oddělena od masivu Żelazne Góry. Na severu dělí vrch Sędzisz údolí řeky Biała Lądecka od horského pásma Wzgórza Rogówki (náleží do Kladské kotliny, pol. Kotlina Kłodzka) a jihozápadních svahů Rychlebských hor, pol. Góry Złote. Na jihovýchodě odděluje Sędzisz a Rychtarzowu Góru od vrchu Wróblowy Kierz sedlo Przełęcz Romanowska. Na jihozápadě se mezi horou Sędzisz a masivem Słupiec rozkládá bezejmenná sníženina.

Příroda

Sędzisz z větší části pokrývají louky, případně obdělávaná pole. Na severních svazích rostou smrkové a smíšené lesy. Místy jsou k vidění stanoviště suchomilných rostlin. Jihovýchodně pod vrcholem se objevují nevelké vápencové skalky.

Těžba kamene

Severozápadně od vrcholu se nachází nevelký mramorový lom, zato lom Romanowo (též mramorový) a okolní haldy zaujímají podstatnou část východního hřbetu, jenž se nazývá Rychtarzowa Góra.

Turistika

Mezi vrcholem a zbývající částí valu se nachází bezejmenné sedlo, které přetíná polní cesta vedoucí ze vsi Romanowo do vesnice Ołdrzychowice Kłodzkie. Sedlem prochází též černě značená turistická trasa, která vede z města Bystrzyca Kłodzka do vsi Ołdrzychowice Kłodzkie.
Žlutě značená turistická trasa prochází dolinou potoka Piotrówka, směřuje z vesnice Żelazno k sedlu Przełęcz Puchaczówka.