Skowronek


Ukázat na mapě  Sdílet tuto stránku 

Vrch Skowronek (653 m. n. m.) je třetí z trojice vrchů, které spolu sousedí a které mají velmi podobný název. Polské „skowronek“ totiž znamená to co naše „skřivan“ a taktéž německé pojmenování Lerchen Berg odkazuje na skřivana či skřivánka. Kromě Skowronka má podobné pojmenování ještě Skowronia Góra a Modrzeńce, jelikož masiv Modrzeńce má i německé pojmenování Lerchen Berge, tedy Skřivánčí hory.

Poloha

Vrch se nachází v jihozápadní části horského pásma Krowiarki, které tvoří mezoregion masivu Králického Sněžníku. Konkrétně jde o krátké boční rameno, jež vychází směrem na západ z vrchu Żabnica. Skowronek leží severně od hlavních vrcholů tohoto ramena, tedy od masivu Modrzeńce. Ze severu a severovýchodu je Skowronek ohraničen údolím bezejmenného potoka, které nese název Rudy Dół.

Příroda

Skowronek je porostlý smrkovým lesem, severní a východní svahy jsou pokryté loukami.

Turistika

Přímo na vrchol Skowronek nevede žádná značená turistická trasa. Nejblíže prochází žlutá, vede východně od vrchu, ve směru jihovýchod-severozápad přes horu Skowronia Góra. K vrcholu Skowronek se lze jinak dostat i po silnici a pak po lesních cestách – od vesnice Nowy Waliszów, která se nachází severozápadně od vrchu, anebo od vesnice Idzików, nacházející se od našeho vrchu směrem na jihozápad.