Wróblowy Kierz


Ukázat na mapě  Sdílet tuto stránku 

Původ německého názvu, Frobel Busch, je poněkud oříškem. Německé slovníky a encyklopedie uvádějí v podstatě jediné podobné pojmenování, a to se vztahuje zpravidla na osobnost významného německého pedagoga Johanna Friedricha Fröbela. To však nebude náš případ. Jestliže bývá pravidlem, že polská pojmenování hor masivu Králického Sněžníku vycházejí ze jmen německých, potom v tomto případě tomu mohlo být naopak. Polské slovo „wróbel“ (české „vrabec“) mohlo být převzato německými mluvčími jako „Frobel“. Spolehlivé důkazy však nejsou k dispozici. Polské pojmenování Wróblowy Kierz bychom potom mohli převést do češtiny jako Vrabčí keř.

Poloha

486 m. n. m. vysoký vrch se nachází v severozápadním hřebenu vycházejícím z hory Králický Sněžník, v severní části horského pásma Krowiarki, asi 2 km jihozápadně od vesnice Trzebieszowice. Wróblowy Kierz je součástí hlavního hřebenu Krowiarek a leží mezi mezi horou Skałeczna na jihu a sedlem Przełęcz Romanowska, které ho odděluje od vrcholů Rychtarzowa Góra a Sędzisz na severozápadě. Jde o nepříliš výraznou vyvýšeninu, jež se zvedá nad silnicí ze vsi Nowy Waliszów do vesnice Trzebieszowice a nad sedlem Przełęcz Romanowska. Západně od vrchu Wróblowy Kierz se nachází vesnice Romanowo.

Příroda

Vrch z větší části pokrývá smrkový nebo smíšený lesní porost. Některá místa, zvláště na jižních svazích, jsou využívána jako pole a louky.

Turistika

Jihozápadními svahy vrchu prochází žlutě značená turistická trasa, která vede z vesnice Żelazno, položené severozápadně, k sedlu Przełęcz Puchaczówka, nacházejícímu se na jihovýchodě.