Čáp bílý (Ciconia ciconia)Název: Čáp bílý
Latinský: Ciconia ciconia
Skupina: Brodiví

Popis druhu a nároky na prostředí:
Velký, 1m vysoký pták. Většina těla je bílá, jen konce křídel a zadní část jsou černé. Zobák je červený u mladých ptáků černý. Krk je v letu natažen rovně dopředu (na rozdíl od volavek, které mají krk stočený a položený na hřbetě). Hnízdním prostředím čápa bílého jsou rovinatá otevřená krajina s loukami, potůčky a vodními nádržemi. Původně obývali čápi bílí jen nížiny, později osídlili i střední a vyšší polohy. Je tažný, zimuje jižně od Sahary. Na hnízdiště přilétá na přelomu března a dubna.

Stav a rozšíření v Evropě
Rozšířen ve většině evropských zemí mimo britské ostrovy, Skandinávii .Populace poklesla od 50. do 80. let v Německu, Holandsku, Francii, Švýcarsku, Švédsku a Itálii. Důvod: nevhodné obhospodařování, ztráta biotopu, zmenšení potravní základny, situace na tahu a zimovištích.

Ochrana a rozšíření v ČR
Hnízdí většinou v těsné blízkosti lidí, na stavbách a většině území ČR. Od prvního sčítání ve třicátých letech byl zjištěn mírný nárůst početnosti. Ptáci začali hnízdit i ve vyšších polohách. Populace je považována za stabilní.