Noční dobrodružství s chřástalem polním v ptačí oblasti Králický SněžníkChřástal polní patří mezi ptačí druhy, kterým je v poslední době věnována velká pozornost, a to hned z několika důvodů. Společně s orlem mořským patří chřástal polní mezi jediné celosvětově ohrožené druhy, které se vyskytují na území České republiky. Současně je typickým představitelem ptačích druhů žijících v zemědělské krajině, které v zemích Evropské Unie zatím neúspěšně čelí intenzivnímu zemědělství. Aby nedošlo k poklesu jeho početnosti i v České republice, připravil se na ochranu chřástala polního tak často zmiňovaný celorepublikový agro-environmentální program. Především se ale jedná o krásného ptáka, o jehož tajemném životě se stále mnoho neví.

Z těchto důvodů byla ptačí oblast Králický Sněžník, v současnosti nejvýznamnější chřástalí lokalita v republice, vybrána jako jedna ze dvou pilotních oblastí k realizaci projektu podporovaného Nadací Partnerství. Ptačí oblasti společně s evropsky významnými lokalitami tvoří soustavu chráněných území NATURA 2000, které se vyhlašují ve všech zemích Evropské Unie. Cílem projektu je přiblížit lidem, kteří na území ptačí oblasti pracují nebo zde žijí, proč je tato oblast tak cenná v rámci celé Evropy a jaké příležitosti NATURA 2000 přináší.

Pro tyto účely byla připravena výstava o ptačí oblasti Králický Sněžník, která v současné chvíli putuje ve dvou sadách ptačí oblastí. Výstavu připravila Česká společnost ornitologická a podpořila ji Nadace Partnerství, Pardubický kraj a Českomoravská myslivecká jednota. Přestože zájem o výstavu je mezi veřejnosti v ptačí oblasti velký, snad ještě větší zvědavost vyvolává otázka - jak vlastně ten tajemný pták vypadá? Proto jsme se rozhodli uskutečnit v jádrových oblastech jeho výskytu ukázku nočního odchytu pro veřejnost. Organizační zajištění akcí bylo možné také díky projektu NATURA 2000 a EU – Vaše nová příležitost, který v České společnosti ornitologické vede Jana Holečková.

První obcí, kde k nočnímu dobrodružství mělo dojít, se stala Červená Voda v Pardubickém kraji. Akce se spojila se zahájením výstavy na místním úřadě a především díky podpoře místního starosty pana Švestky přišlo na zahájení 15. června třicet místních občanů a několik zemědělců. Poděkování patří i radnímu Pardubického kraje, panu Šilarovi, který výstavu přijel do Červené Vody osobně podpořit. Mezi návštěvníky bylo vysoké zastoupení mladých lidí. V průběhu zahájení výstavy byla návštěvníkům představena soustava chráněných území NATURA 2000, chřástal polní i agro-environmentální titul na jeho ochranu. Po oficiální části se návštěvníci přemístili na místní koupaliště, kde se při opékání vuřtů čekalo na soumrak. Ten přišel po desáté hodině a místní znalec chřástalů Roman Chaloupek zavedl skupinu za obec na předem vytipovanou lokalitu. Zde během hodiny a půl úspěšně chytil 3 volající samce chřástala polního a představil je zvědavým návštěvníkům. Kolem půlnoci úspěšná akce skončila a všichni vyrazili dospat zbytek noci.

Druhá akce se uskutečnila v Hanušovicích 14. července, což byla současně první zastávka výstavy v moravské části ptačí oblasti. Pro zahájení výstavy byl vybrán hostinec Na Rychtě. Tentokrát přišli především místní zemědělci, zástupci myslivců a na vše dohlížel starosta Hanušovic pan Malcharczik. Především díky zájmu zemědělců se diskuse o agro-environmentálních titulech a vlivu zemědělských dotací na ochranu chřástala polního rozvinula do pozdních hodin a přinesla spoustu zajímavých podnětů. Po desáté hodině jsme opět vyrazili na odchyt chřástala, kterého se tentokrát ujal Aleš Hampl. Tentokrát však chyběl k úspěšnému odchytu ten pověstný kousek štěstí a tak se nakonec zájemci z řad místních zemědělců rozešli do svých domovů bez možnosti spatřit původce typického hlasu. Až po příjezdu Romana Chaloupka se podařilo jednoho samce odchytit, bohužel jedinými účastníky tohoto odchytu už zůstali samotní ornitologové a jejich kamera. Výstava se druhý den po zahájení přesunula do budovy městského úřadu.

Co říci závěrem? Zdá se, že chřástal polní není pro zdejší lidi jenom anonymním sousedem a právě jejich upřímný zájem o tohoto ptáka může pomoci zachovat "rušitele" nočního klidu na zdejších loukách a pastvinách i pro příští generace.