Datel černý (Dryocopus martius)Název: Datel černý
Latinský: Dryocopus martius
Skupina: Šplhavci

Popis druhu a nároky na prostředí:
Všeobecně známý pták střední velikosti, nápadný svým černým zbarvením s červenou skvrnou na hlavě. Pohlavní dimorfismus se projevuje ve velikosti červené skvrny, kdy u samic zabírá pouze zadní část temene, kdežto u samců kryje celý vršek hlavy až k zobáku.
Obývá rozsáhlejší lesní celky, jehličnaté i listnaté, od nížin do hor. Je stálý, k hnízdění si vytesává dutiny, živí se hmyzem žijícím ve dřevě. Hraje klíčovou roli pro řadu druhů ptáků, hnízdících v dutinách.

Stav a rozšíření v Evropě
Je rozšířen rovnoměrně na velké části kontinentu. Nevyskytuje se ve Velké Británii a na Islandu, chybí na většině Pyrenejského a Apeninského poloostrova a v jihozápadní Francii.
V druhé polovině 20. století byl zaznamenán nárůst početnosti i zvětšování areálu v západní Evropě, pravděpodobně v důsledku zalesňování. Na většině obývaného jsou jeho stavy stabilní. V Německu vykazují mírný nárůst, na rozdíl od severských oblastí, kde došlo k mírnému poklesu vlivem intenzivní těžby dřeva.

Ochrana a rozšíření v ČR
Od poloviny 20. století, kdy byl na většině území běžným druhem nastala silná redukce stavů a to především v nížinách. Tento trend se patrně zastavil zhruba na počátku 90. let a od té doby došlo k nárůstu početnosti i k návratu do mnohých, dříve opuštěných lokalit. Těžištěm rozšíření i nadále zůstávají střední a vyšší polohy. Datel černý je v České republice rozšířen téměř všude s výjimkou bezlesých oblastí. Vyskytuje se v lužních lesích v nížinách, vystupuje až k horní hranici lesa. V poslední době je prokázáno i pronikání do městských parků nebo menších lesíků v zemědělské krajině.
V souvislosti s tím pravděpodobně mírně roste i jeho početnost, která je odhadována na 3000 až 6000 párů.