Horní LipkaHorní Lipka je lánovou vsí s roztroušenou výstavbou podél horního toku Lipkovského potoka, asi 4 km severně od Králík.
Páteřní komunikací je silnice č. III/31222, na kterou se v jižní části katastru napojuje silnice č. III/31223 z Prostřední Lipky. Poblíž křižovatky těchto cest prochází katastrem obce železniční trať č. 021 Hanušovice - Týniště n. Orl. Nejbližší vlakové zastávky jsou však až v Prostřední Lipce nebo Červeném Potoku. V obci je pět autobusových zastávek.

Horní Lipka byla založena v 16. století. Kdysi tudy procházela stará obchodní cesta do Kladska, proto tu stávala celnice, která postupem času zanikla. Dominantou středu obce je filiální kostel sv. Anny z r. 1818. Kdysi přiléhající hřbitov dnes připomínají jen snesené náhrobní kameny u jižní stěny kostela a hřbitovní kříž uprostřed. Na okraji hřbitova se nachází památník starousedlíků zavražděných v srpnu 1945. Na místě památníku padlým z 1. světové války, na blízké křižovatce, stojí dnes pomník rudoarmějcům z r. 1945. Na tzv. Freudebergu stojí další osamocená sakrální stavba - oplechovaná zvonička. O někdejší velikosti obce vypovídá údaj o počtu obyvatel z r. 1930 - tehdy tu žilo 621 lidí! Nejstarší dějiny obce jsou zpracovány v dochované obecní kronice, popisující události z let 1800-1938. Její český překlad je uložen v Městském muzeu Králíky. Na jihu katastru se nachází nepřístupný, zdemolovaný pevnostní objekt K-S9.