Jsou i na SněžníkuSnad v každém pohraničním pohoří se setkáváme s "kameny" - skalními útvary vystupujícími z horských vrcholků, hřbetů i svahu. Známé jsou krkonošské Dívčí a Mužské kameny, jesenické Petrovy kameny, šumavský Medvědí kámen a mnohé další. Také na naší i polské straně Králického Sněžníku je spousta obdobných útvarů, mnohé však vystupují mimo značené cesty, a proto patří k méně známým zdejším zajímavostem.

Blízko po vrcholem vystupují při západním okraji pramenného amfiteátru Moravy poměrně výrazné Vlaštovčí kameny. Tvoří rozložitou skalní hradbu, značně "zčechralou" mrazovým zvětráváním výchozů z rul, svoru i sněhově bílého křemene. Úpatí nejen této, ale i většiny ostatních skal provází rozlehlé sutě balvanů, mnohde přecházející do kamenných moří. Na tomtéž hraničním hřbetu Sněžníku vystupují ještě další rulové útvary, například kamýk Hraničních skal, křemennými žílami propletený Bílý kámen a také okrajová hrana Klepého - Trojmořského vrchu (voda z jeho svahů totiž odtéká do povodí tří moří - Černého, Severního a Baltského). Několik výrazných skalisek tu a tam "vykukuje" mezi lesními porosty i v údolí horního toku Moravy. Na pravém svahu patří k nejvýraznějším rozlehlé seskupení svorových a křemencových Kazatelen, skalnatý je i protilehlý Koňský hřbet nad chatou Vilemínou.

Pěkně tvarované skalky - "kameny" - vystupují z horských hřbetů a svahů samozřejmě také na polské straně pohoří, zvané Snieznik Klodzki nebo jen Snieznik. Například boční výběžek hřbetu Zmiowiec zvýrazňuje protáhlý a velice členitý amfibolitový hřebínek zvaný Marianskie Skaly, bizarním tvarem se vyznačuje též rulové skalisko na Sredniaku (na obrázku), čnící vysoko nad turistickou cestou z Miedzygorze k chatě na Sněžníku.

Se souhlasem redakce převzato z časopisu VTM, č. 4/2001

Rulové skalisko na Sredniaku
Rulové skalisko na Sredniaku