Mléčný pramenMléčný pramen zvaný též Lanovka je krasový pramen výstupný, tzn. že vody vytékají na povrch pod tlakem. Jeho zdrojnicí je potok Poniklec, jehož vody mizí v ponorech a plynou do pramene podzemními jeskyněmi dlouhými nejméně 1,5 km, přičemž překonávají výškový rozdíl 86 metrů.

Jméno pramene pochází z bílého zakalení vody, k němuž dochází po povodních. Tento jev není dosud uspokojivě vysvětlen. Souvisí však pravděpodobně s vysokým odnosem uhličitanu vápenatého z krasových oblastí vodami pramene. Nadmořská výška pramene je 750 m, vydatnost 31,4 l/s.

Mléčný pramen (7.7.2001)
Mléčný pramen (7.7.2001)
Mléčný pramen (duben 2002)
Mléčný pramen (duben 2002)
Mléčný pramen (7.7.2001)
Mléčný pramen (7.7.2001)