Mramorový kras je sice miniaturní, ale v mnohém unikátníJen málokdo z turistů, stoupajících půvabným údolím Moravy na Králický Sněžník, asi tuší, že místy míjí sice miniaturní, ale velice zajímavý kras. Ten tu vznikl dlouhodobým působením srážkové i říční vody ve sněhově bílých nebo různě "mramorovaných" krystalických vápencích - mramorech. Už od minulého století tu byly postupně nalézány pozoruhodné krasové útvary a jevy - ponorné říčky, vývěry, škrapové skalky a zejména jeskynní chodby a dutiny.

Nejznámějšími jeskyněmi v údolí Moravy jsou Tvarožné díry. Ústí nevelkými a nyní uzavřenými otvory nad levým břehem řeky poblíž lesního srubu Vilemínka a přibližuje se k nim i žlutě značená cesta s naučnou stezkou. Rourovité chodby Tvarožných děr se vytvořily rušivou činností podzemního potoka, který sem přitéká - podle zjištění speleologů a hydrologů - z krasové oblasti na polské straně pohoří. Není proto divu, že tato více než 200 metrů dlouhá soustava převážně úzkých chodeb je významným objektem jeskyňářského výzkumu. Pojmenování jeskyním dala zřejmě bělavá a mazlavá vápnitá hmota, připomínající tvaroh, která místy pokrývá stěny podzemních chodeb. Ta čas od času barví i vodu v krasové vyvěračce Mléčný pramen nedaleko mramorového lomu.

Kolem něj jde cesta i ke druhé jeskynní prostoře pod Králickým Sněžníkem. Ta se jmenuje Patzeltova jeskyně a otevírá se na jihovýchodním svahu Podbělky. Tvoří ji šikmá chodba, vzniklá na rozmezí zkrasovělých mramorů a temné ruly, a končící asi po třiceti metrech u hladiny podzemního jezírka. To je živeno vodou prolínající rozpukaným horským masivem a výška hladiny v průběhu roku proto značně kolísá. Největší zajímavostí zdejšího podzemí jsou velice členité a doslova "rozhlodané" mramorové stěny.

Do útrob vápencového masivu dává nahlédnout i mramorový lom v údolí nedaleko obce Velká Morava. Kámen se tu těží a v blízkých Králíkách zpracovává zejména k dekoračním účelům. Protože je tvrdší a odolnější než klasické italské či řecké mramory, hodí se na výrobu obkladových desek, parapetů, podstavců nebo ozdobné dlažby.