Návrší s podivným jménem HleďsebeSoučástí západního - hraničního - hřbetu horského masívu Králického Sněžníku je návrší Hleďsebe, vystupující do nadmořské výšky 1175 metrů. Tento poněkud neobvyklý název vznikl překladem z někdejšího německého pojmenování Sich, dich für, na starých mapách najdeme také pojmenování Flammenpappel. Polští sousedé říkají návrší Puchacz.

Zalesněná a v severojižním směru asi půlkilometru dlouhá "vlna" vrchu Hleďsebe zvýrazňuje horský hřbet asi pět kilometrů od hlavního vrcholku Sněžníku. K severu poměrně krátce spadá do sedla Hlubokého dolu, k východu - tedy na českou stranu - přechází do údolí horního toku Moravy a na polském území se svažuje k pramenným bystřinám Kladské Nisy. Na jižní straně pak docela volně navazuje na další, při pohledu z podhůří výraznější návrší Klepý neboli Klepáč. Tomu v Polsku přiléhavě říkají Trójmorski Wierch, protože voda z jeho svahů odtéká do tří moří.

Přes vrch Hleďsebe (Puchacz) přechází zeleně značená turistická hřebenovka, dostupná však jen z polské strany pohoří. Z našeho území na ni přijdeme na turistickém přechodu Horní Morava - Jodlów, k němuž směřuje modře značená cesta buď z Horní Moravy (což je součást táhlé obce Velká Morava v údolí řeky Moravy), nebo z červeně značené cesty, spojující železniční zastávku Prostřední Lipka s vrcholem Králického Sněžníku. Od státní hranice stoupá zelené značení zprvu poněkud strmě na skalnaté návrší Klepý (Trójmorski Wierch), odkud pokračuje celkem už pohodlně na lesnatý vrch Hleďsebe. Ze sedla pod jeho severním svahem lze pokračovat přes nedaleký Bílý kámen, Hraniční skálu a Malý Sněžník do vrcholové části pohoří nebo se vrátit po značených cestách přes horskou osadu Kamienny Garb v horní části obce Jodlów k turistickému přechodu nad Horní Moravou.