Obnova vyhlídkové věže na Kralickém SněžníkuStručná historie vyhlídkové věže na Kralickém Sněžníku a současný stav iniciativ pro její obnovu:

 • Plán na výstavbu věže vyhotovil vratislavský architekt Felix Henry
 • Stavbu, která trvala 5 let, řídil zednický mistr Geisser z Kladska. Rozměry: celková výška 57m, výška horního ochozu 17,40m, průměr podlahového půdorysu 8m.
 • 11. října 1973 byla věž zbourána. Jak uvedly oficiální zdroje, důvodem demolice bylo ohrožení bezpečnosti turistů.
 • Na podzim roku 1977 vyhlásil Vojvodský újezd ve Valbřichu soutěž na vypracování projektu obnovy vyhlídkové věže na Kralickém Sněžníku. Výsledky soutěže byly
  vyhlášeny, ale k zahájení stavby nedošlo.
 • Roku 1986 získalo Středisko sportu a zimní rekreace ve Slezské Strané (Stronie Slaskie) územní rozhodnutí ke stavbě vyhlídkové věže na Kralickém Sněžníku. Byla vypracována
  studie, další práce však zahájeny nebyly.
 • Pozemek vyhlídkové věže přechází do majetku obce Stronie Slaskie.
 • V roce 1993 vzniká myšlenka vytvoření Nadace pro obnovu vyhlídkové věže na Kralickém Sněžníku.
 • V roce 1994 byly vypracovány stanovy Nadace, byla předána architektonická studie věže, vypracovaná Dr. W. Kosinským z Krakovské polytechniky.
 • Rok 1998 - registraci Nadace nebylo možno dokončit, neboť nebyl ukončen výběr zakládajících členů - zejména z české a německé strany.
 • Červen 1998 - Sdružení obcí Kralického Sněžníku (Slezská Straná, Lázně Landek, Kladská Bystřice, Mezilesí) spolu s partnery z České republiky zaslali do Nadace Credo
  návrh na územní vybavení Kralického Sněžníku včetně jeho vrcholové části. Návrh úspěšně prošel úvodním schvalovácím řízením v Praze a nyní je přezkoumáván v Bruselu.
 • Podzim 1998 - stanovy Nadace byly přeloženy do českého a německého jazyka a zaslány zahraničním partnerům.

  Územní a společenské podmínky
 • Turistický ruch a vrchol Kralického Sněžníku
  Na vrcholu Kralického Sněžníku není žádný dominující bod, který by představoval jednoznačný cíl turistických výletů. Jeho plochý tvar znemožňuje pozorování krajiny z jednoho místa. Turistický ruch se proto soustřeďuje na okraje rozlehlé náhroní plošiny.
 • Turistický ruch a ochrana přírodního prostředí
  Turisté, kteří nemají k dispozici vyhlídkovou věž se rozcházejí po celém vrcholu hory. Dochází tak k devastaci dvou přírodních rezervací: Kladského a Kralického Sněžníku.
 • Místní tradice a nostalgie tohoto místa
  Původní vyhlídková věž vzůstala do panoramatu krajiny více jak 73 let. Byla vidět skoro z každého místa Kladského výběžku a také z přilehlých území Čech a Moravy. Stala se symbolem. Často byla zobrazována na pohlednicích zasílaných jako pozdrav z regionu. Pro bývalé německé obyvatele pohraničí vždy představovala a dodnes představuje vzpomínku na rodný kraj.
 • Integrace
  Prostřednictvím účasti na obnově věže, česká strana i bývalí němečtí obyvatelé vyjádřili svou vůli pomoci při obnově věže. Prostřednictvím využívání obnovené věže jako mezinárodní turistické atrakce: síť turistických tras se z polské i české strany sbíhá na vrcholu Kralického Sněžníku, jednoho z nejdůležitějších turistických cílů v Sudetech. To pomáhá navazovat kontakty a sbližovat národy.

  Současný stav
 • Vrcholová oblast
  Na místě bývalé věže leží hromada kamenů, každoročně sbíraných při různých akcích. Trasy vedoucí na vrchol Sněžníku stále méně usměrňují pohyb turistů, kteří se pohybují po celém vrcholu hory, pošlapávají floru, odhazují odpadky a roznášejí kameny a štěrk po okolí. Obě rezervace jsou neustále
  devastovány.
 • Oblast pod vrcholem (bezprostředně sousedící s rezervacemi)
  Polská bouda ("Schronisko pod Snieznikiem"): špatný technický stav, chybějící energetická síť a přípojka, neexistující kanalizace. Česká bouda (kdysi "Lichtenstein Baude"): od roku 1968 ruina


  Koncepce
 • Vrcholová oblast (rezervace)
  Bude obnovena věž. Její vzhled, technologie stavby a funkce jsou v řešení. Turistické trasy se změní v trasy přístupové a naučné stezky. Hraniční přechod na vrcholu, dosud otevíraný jen o víkendech, bude otevřen po celý rok.
 • Oblast pod vrcholem (bezprostředně sousedící s rezervacemi)
  Turistické boudy budou opraveny a vybaveny medii. Jejich úloha bude spočívat v obsluze turistů směřujících na vrchol hory. Půjde zejména o služby z oboru gastronomie.


  Warcislaw Martynowski
  (z publikace Ziemia Klodzka přeložil Karel Hrubý)