Patzeltova jeskyněV roce 1864 se doslova propadl do jeskyně s podzemním jezerem lesní příručí Řehoř Patzelt a proto do dnešního dne tato druhá jeskyně nese jeho jméno. K této jeskyni vede neznačená stezka nad Mléčným pramenem, který dává až 105 litrů vody za sekundu.

Patzeltova jeskyně - 875 m.n.m.. Ve 30-tých letech tohoto století zkoumala jeskynní faunu skupina geografů a zoologů z Wroclavi a nalezli 46 druhů jeskynního hmyzu. V Patzeltově jeskyni dlouhé 45 metrů provedl potápěč J. Pogoda výzkum jezera, které dosahuje hloubky od minimálně 2,5 m až po 7m. Vody se ztrácí v korytě potoku a putují k pramenu téměř 2 km dlouhou jeskynní soustavou.

Patzeltova jeskyně (6.5.2006)
Patzeltova jeskyně (6.5.2006)
Patzeltova jeskyně (6.5.2006)
Patzeltova jeskyně (6.5.2006)
Patzeltova jeskyně (6.5.2006)
Patzeltova jeskyně (6.5.2006)
Patzeltova jeskyně (duben 2002)
Patzeltova jeskyně (duben 2002)
Patzeltova jeskyně (duben 2002)
Patzeltova jeskyně (duben 2002)
Patzeltova jeskyně (duben 2002)
Patzeltova jeskyně (duben 2002)