Pod horou PodbělkouČtvrtým nejvyšším vrcholkem horského masivu Králického Sněžníku (po "vlastním" Králickém Sněžníku, Malém Sněžníku a Sušině) je Podbělka, vystupující do nadmořské výšky 1307 metrů na východním hřbetu pohoří. Její západní svah spadá do hlubokého údolí Moravy, východní temeno se sklání k prameništi Prudkého potoka už v povodí říčky Krupé.

Podbělka je nápadná zejména ze silničky, procházející údolím proti toku Moravy, a také z protilehlého hraničního hřbetu. Západní temeno nad údolím Moravy pokrývá jedno z nejrozsáhlejších kamenných moří v celém pohoří, které prozrazuje i zdejší převažující horniny - ruly a svory. Níže na svahu jimi prochází výrazná poloha krystalického vápence (mramoru), ve které vznikly pozoruhodné krasové jevy.

Nejznámější, byť veřejnosti nepřístupná, je Patzeltova jeskyně otevírající se vysoko nad pravým břehem Kamenitého potoka. Tvoří ji strmá chodba ukončená průzračným jezírkem, jehož hladina během roku značně kolísá. Za dlouhého sucha voda „mizí", po tání sněhu nebo vydatných deštích pohltí i lávku nad jezírkem.

Zajímavostí zdejšího podzemí jsou členité, krasovými procesy „rozhlodané" mramorové stěny, kontrastující s okolní tmavou rulou. K dalšímu krasovému jevu Mléčnému prameni - stoupá vyznačená odbočka z cesty údolím Moravy. Tuto vydatnou krasovou vyvěračku „vyživuje" voda z Patzeltovy jeskyně a sousedního ponorného potoka Poniklec.

Přes vršek Podbělky přechází modře značená cesta na Králický Sněžník, vycházející z Podlesí na železniční trati a silnici v údolí Moravy (mezi městy Králíky a Hanušovice). Zprvu projde Vojtíškovem, obchází vrch Srázná a od sedla U čtyř rohů stoupá již územím národní přírodní rezervace Králický Sněžník kolem lesní chaty Babuše na vršek Podbělky. Ten je sice holý, ale obklopuje jej les, takže nabízí jen omezený výhled. Modré značení odtud pokračuje zvlněným hřbetem pohoří s už poněkud rozevřenějšími výhledy na vrcholovou partii Králického Sněžníku.