SklenéJak název napovídá na půdě Skleného stála původně jenom sklárna o které je první zmínka z r. 1437. Protože již ve středověku vrchnosti vadilo, že skláři spotřebují moc dřeva, kolštejnská vrchnost od skelmistra Peterhanzela sklárnu vykoupila a zrušila. Dne 9.7.1689 byl vydán prvním 34 usedlíkům urbář a tak vznikla osada Sklené. Obyvatel rychle přibývalo a v r. 1880 zde již bylo 385 obyvatel v 51 domech Od té doby však dochází, ze začátku k pomalému, ale po odsunu německých obyvatel v r.1946 již výraznějšímu poklesu obyvatel, dnes je zde 16 stálých obyvatel.

Za první republiky byla v obci mechanická tkalcovna, kde se vyráběly hedvábné tkaniny, přádelna a tírna lnu, mlýn s vodní turbinou, která od r. 1923 vyráběla elektrický proud. V obci byl hostinec, dva obchody a výroba dřevěných šindelů.

Místní kaple Panny Marie byla postavena v r.1838. Pro špatný technický stav měla být v 80. letech minulého století zbourána, ale byla vykoupena a po opravě slouží k bydlení.

Sklené pro svoji geografickou polohu, v mírně svažitém údolím, kde protéká říčka Malá Morava, je ze severu, východu a částečně západu chráněno horami. Klima je příznivé pro rekreaci. Nadmořská výška od 600 do 900 m, zajišťuje dobré předpoklady i pro zimní sporty. Zdejší Černý potok má prý léčivou vodu a před druhou světovou válkou se zde měly postavit lázně.