Slon na Králickém SněžníkuPosledním osamělým objektem, který tu dosud stojí je nevelká plastika slona, postavená na pylonu z keramických kvádrů. I ta už nese stopy drsného podnebí a vandalismu. Povrch dříve opracované žulové plastiky je nyní navětralý, ocas slona je uražen a podstavec musel být již zpevňován.

Postupem doby se socha slona stala jakýmsi symbolem Králického Sněžníku, avšak o jeho historii existuje velmi málo dochovaných materiálů. Tato historie se vztahuje k působení dr. Oskara Gutwinského na chatě od roku 1922. Tehdy se tu scházela skupina mladých umělců a literátů (Kurt Halleger ze Šumperka a pokroková pražská skupina Pražská secese), kteří se pokoušeli na kulturním poli sblížit Čechy a Němce.

Při svých setkáních si oblíbili melodickou píseň "V ještědském údolí kvete šeřík". Podle ní si dali název JESCHER a jejich symbolem byl šeřík. Později se jim nelíbilo, že jejich symbol není spjat s místem, kde se scházejí. Všimli si, že když kýchá slon, zní to "ješ". A tak sice jméno ponechali, odvodili je však od kýchání slona, kterého tak přijali za svůj symbol.

V roce 1932 vzpomenuli umělci 10. výročí vzniku této skupiny. Poblíž chaty postavili svůj symbol - sochu SLONA, který zde dodnes stojí a stále vesele hledí do krajiny.