Socha slůněte - nepsaný symbol SněžníkuPosledním osamělým objektem, který dosud ve vrcholové části Králického Sněžníku stojí, je neveliká plastika slona, postavená na pylonu z kamenných kvádrů. Ale i ta už nese stopy drsného podnebí a vandalismu. Povrch dříve hladce opracované žulové plastiky je nyní navětralý, ocas slona je uražen a pylon musel být zpevněn dvěma vysokými betonovými patkami.

Postupem doby se stala socha slona dokonce jakýmsi symbolem Králického Sněžníku, avšak ani v odborné ani v populární turistické literatuře se nedočteme , jak se tato socha na Sněžník vůbec dostala. V povědomí turistů jsou o tom sice nějaké dohady, např. že slon je vlastně hraniční kámen, že sochu postavili absolventi německého gymnázia v Šumperku nebo dokonce je historie vzniku slona spojována s památníkem nizozemského krále. Skutečný původ slona na Králickém Sněžníku je však docela jiný.

V roce 1932 ji zde nechal postavit jako svůj symbol německý umělecký spolek Jescher. Návrh sošky vypracovala Amei Hallegerová, žena Kurta Hallegera, rodáka ze Šumperka, který byl vůdčí osobností spolku. Sochu vytesala kamenická firma Förster ze Zlatých Hor.

U sochy slůněte (28.12.2000)
U sochy slůněte (28.12.2000)
Socha slůněte (28.12.2000)
Socha slůněte (28.12.2000)
Slůně, nepsaný symbol Sněžníku
Slůně, nepsaný symbol Sněžníku
Socha slůněte (28.12.2000)
Socha slůněte (28.12.2000)
U sochy slůněte
U sochy slůněte
Omrzlý slon (17.2.2001)
Omrzlý slon (17.2.2001)
Slůně (17.2.2001)
Slůně (17.2.2001)
29.4.2001
29.4.2001
12.8.2001
12.8.2001
18.8.2002
18.8.2002
18.8.2002
18.8.2002