Stříbrné stužky pod Králickým SněžníkemOzdobou našich pohraničních pohoří jsou působivé kaskády a vodopády - "stříbrné stružky" hor. Ty nejvyšší a zároveň i nejvyhledávanější najdeme na území Krkonošského národního parku, ale také druhé nejvyšší východočeské pohoří - Králický Sněžník - ukrývá několik pozoruhodných vodopádů. Ovšem pouze jediný je opravdu známý a často navštěvovaný. Za jeho prohlídkou musíme překročit státní hranici, protože se nachází už na polské straně pohoří.

Na dolním okraji malebného podhorského střediska Miedzigórze se bystřina Wilczka (Vlčice) prodírá úzkou skalnatou roklí, v níž spadá několika kaskádami a také atraktivním vodopádem. V celé kráse a mohutnosti si jej můžeme prohlédnout z vyhlídkových plošinek, dostupných po stezce od nedaleké silnice. Výška vodopádu bývá uváděna 27 metrů, ovšem před třemi lety z ní povodňový příval několik metrů ubral.

Na naší straně pohoří patří kaskády a vodopády k méně známým zajímavostem národní přírodní rezervace Králický Sněžník. Za nejvyšší (s 18 metry) zde bývá považován dvoustupňový vodopád pravého přítoku horního toku Moravy pod lesním srubem Strašidla, v rokli zvané Ve srázném. Nedaleko sice prochází neznačená lesní cesta z údolí Moravy, ovšem vodopád je do značné míry skrytý v porostu mezi skalními srázy. Četnými kaskádami a malými vodopády spadá i pramenná bystřina řeky Moravy (podobně jako většina bočních přítoků) při žlutě značené výstupové cestě z Velké Moravy.

Kolem soustavy menších vodopádů na Prudkém potoce pak vede jedna z náročnějších, ale zároveň nejhezčích výstupových tras na Králický Sněžník, tentokrát z východní strany od železniční zastávky Vysoké Žibřidovice. Atraktivní je tu zejména úsek nad hájovnou Bystřina, nesoucí přiléhavé pojmenování Kaskády.