Sušina (1321,2 m.n.m.)Na vrcholu rašeliniště a pozůstatky předválečného opevnění. Byl zde zaznamenán výskyt několika vzácných živočichů (myšivka horská, hraboš mokřadní, hrabošek podzemní, rejsek horský).