Ťuhýk obecný (Lanius collurio)Název: Ťuhýk obecný
Latinsky: Lanius collurio
Skupina: Pěvci

Popis druhu a nároky na prostředí:
Větší druh pěvce, jehož zbarvení se vyznačuje sexuálním dimorfismem. Samec má šedavou hlavu a kostřec, přes oči se táhne výrazná černá páska. Záda jsou červenohnědá, hrdlo bílé, zbytek spodiny těla světlý s růžovým nádechem. Samička je hnědá s vlnkováním na bocích a hrudi.
Je tažný, ve střední Evropě obývá stepní stráně, různé křovinaté biotopy, lesní okraje a paseky. Hnízdí od nížin až poměrně vysoko do hor.

Stav a rozšíření v Evropě
Ťuhýk se vyskytuje téměř v celé Evropě, na Iberském poloostrově pouze v jeho severní části, na severu zhruba do poloviny Skandinávie. Jeho početnost se zvyšuje směrem od západu na východ. Také na severu Balkánského poloostrova byly zjištěny vysoké hustoty hnízdících párů.
V letech 1970 - 90 byl zaznamenán v Evropě úbytek druhu, významněji se tento trend projevil při západním a severním okraji areálu. Zcela vymizel z Velké Británie, na zlomek se zmenšila populace v Nizozemí. Stabilní počty se zřejmě udržují ve východní Evropě, ačkoli zde není situace zcela jasná vlivem nedostatku přesných dat. Příčinou klesající početnosti jsou nejčastěji změny v zemědělské krajině, ale též postupná atlantizace klimatu.

Ochrana a rozšíření v ČR
V České republice je tento druh rozšířen poměrně rovnoměrně takřka po celém území. Ve vhodném prostředí existují dosud regiony s poměrně vysokými hnízdními hustotami, jako např. Vsetínsko, Pavlovské vrchy nebo České středohoří.
V druhé polovině 20. století se projevilo u nás výrazné ubývání početnosti, ale od 80. let se zdá, že se tento trend zastavil.