Včelojed lesní (Pernis apivorus)Název: Včelojed lesní
Latinsky: Pernis apivorus
Skupina: Dravci

Popis druhu a nároky na prostředí:
Dravec velký jako káně lesní. Svrchní část těla je hnědá až šedá, zbarvení hrudi a břicha je variabilní, od hnědé po bílou se skvrnami. Charakteristická je kresba na ocase-široký světlý pruh mezi tmavým koncem a dvěma tmavými pruhy. Včelojed obývá lesy, častěji v teplejších oblastech. Vyžaduje blízkost otevřených ploch jako jsou pole, louky a pastviny. Živí se především larvami vos, které vyhrabává ze zemních hnízd. Je tažný, zimuje v tropických oblastech Afriky.

Stav a rozšíření v Evropě
Většina evropské populace žije v Rusku, Finsku, Švédsku a Německu. Evropská populace je dlouhodobě stabilní, s občasnými výkyvy oběma směry. Včelojedi jsou nejvíce ohroženi lovem ve Středomoří za tahu.

Ochrana a rozšíření v ČR
Hnízdí nepravidelně a nepříliš početně po celém území ČR. Obývá nížiny, střední polohy a ojediněle vystupuje až do hor. Početnější je v místech, kde jsou rozsáhlé lesní komplexy často střídány pasekami a otevřenými plochami. Vyhýbá se pouze trvale podmáčené půdě, kde zemní vosy nestaví svá hnízda. Populace včelojedů v ČR vykazuje v posledních desetiletích stabilitu s mírným vzestupem početnosti.