Řeky a potoky

Vodstvo, pramen Moravy

Pramen řeky Moravy

Povodeň v červenci 1997 a Králický Sněžník

Prudký potok

Vodopád Na Strašidlech

Záplavy roku 1997

Mléčný pramen

Řeka Morava

Kamenitý potok

Ostatní přítoky