Znovu otevřen územní plánDOLNÍ MORAVA - Na veřejné schůzi 10. ledna seznámilo vedení obce občany a podnikatele se znovuotevřením územního plánu obce Dolní Morava. Všichni občané a podnikatelské subjekty proto mají možnost se písemnou formou podílet na připomínkách a podnikatelských záměrech. Konečný termín pro předání těchto navržených změn byl stanoven na 15. únor 2003. Této možnosti se snaží využít i místní podnikatelské subjekty k prosazení svých záměrů. Do připomínek chce manager Sdružení obcí Orlicko RNDr. Antonín Fiala prosadit parkoviště až u lovecké chaty Vilemína, cyklostezku z Králík a novou sjezdovku na vrch Klepý.

Obec obdržela od referátu regionálního rozvoje a podpory cestovního ruchu Krajského úřadu v Pardubicích také účelovou dotaci na vybudování sportoviště ve výši 1 770 000 Kč. Dotace je v současné době uložena na depozitní směnce a vyřizuje se stavební povolení. V nejbližší době bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele a zpracovatele, jelikož musí být celá dotace vyčerpána do konce června letošního roku. Hovoří se například o tom, že by se dalo těchto peněz využít na stavbu nového fotbalového hřiště v Areálu snů.

Jak je vidno, myslí to na Dolní Moravě s rozvojem cestovního ruchu opravdu vážně.