Dělostřelecká pozorovatelna K-S 12b

Označení: K-S 12b
Krycí název: Utržený
Typ: Dělostřelecká pozorovatelna
Odolnost: III
Druhy zbraní: N
Dokončení betonáže: 21.8.1937
Kubatura betonu: 1405

Třípatrová pozorovatelna se nachází na kótě Veselka, 718 m nad mořem, 2,5 km severovýchodně od města Králíky, nad vesnicí Červený Potok. Dělostřelecká pozorovatelna byla postavena jako pozorovací základna pro všechny tři dělostřelecké tvrze na Králicku a to Hůrka, Adam, Bouda. Je postavena ve III. třídě odolnosti.

V horním patře se nacházel šestistřílnový obranný zvon, který byl později německou armádou odstřelen a odvezen, sklad proviantu, munice, nádrže na vodu, které se do dnešní doby zachovaly a průlez do středního patra.

V prostředním patře objektu se nachází vchod s originálními pancéřovými dveřmi. Vstup je přes diamantový příkop, do kterého ústí granátový skluz. V tomto patře se dále nachází stanoviště velitele, telefonní ústředna, ubikace pro mužstvo, WC a hlavně pozorovací tříprůzorový zvon, který se do současné doby zachoval. V jeho vrchlíku byl instalován binokulární periskopický dalekohled.

Do spodního patra se sestupuje po dvojím schodišti. Nachází se zde vrtaná studna s čerpadlem, strojovna a filtrovna, ve které byl umístěn dieselagregát, sloužící k výrobě elektřiny a baterie protiplynových filtrů, telefon a zemní telegraf, ubikace mužstva, sklady PHM atd.

Osádku mělo tvořit 20 mužů.

Fotogalerie

ks12b-01
ks12b-02
ks12b-03
ks12b-04
ks12b-05
ks12b-06