Dělostřelecký srub K-S 11

Označení: K-S 11
Krycí název: Na svahu
Typ: Dělostřelecký srub levostranný
Odolnost: IV
Druhy zbraní: Y N
Dokončení betonáže: 13.10.1937
Kubatura betonu: 5350

Levostranný dělostřelecký srub navržený ve IV. třídě odolnosti. V rámci tvrze je umístěn zhruba 250 metrů v týlu hlavní linie K-S 10 a K-S 13.

Výstřel z hlavních střílen byl směrován na západ do údolí Dolní Lipky, Lichkova, Mladkova a východního okraje Českých Petrovic.

Osádku mělo tvořit 86 mužů.

Fotogalerie

ks11-01
ks11-02
ks11-03
ks11-04
ks11-05
ks11-06
ks11-07
ks11-08
ks11-09
ks11-10