Pěchotní srub K-S 14

Označení: K-S 14
Krycí název: U cihelny
Typ: Izolovaný pěchotní srub oboustranný
Odolnost: III
Druhy zbraní: L1 M G N
Dokončení betonáže: 8.10.1936
Kubatura betonu: 2110

Fotogalerie

ks14-01
ks14-02
ks14-03
ks14-04
ks14-05