Pěchotní srub K-S 18

Označení: K-S 18
Krycí název: U kostela
Typ: Izolovaný pěchotní srub oboustranný
Odolnost: III
Druhy zbraní: L1 M N
Dokončení betonáže: 16.12.1936
Kubatura betonu: 2365

Oboustranný pěchotní srub na vyvýšenině u obce Boříkovice. Vzhledem k výbornému rozhledu měla být na srub instalována kulometná otočná věž.

V současné době jsou střílny hlavních zbraní a zvony vytrženy. Diamantové příkopy jsou zasypány odpadem, šachta pro kulometnou věž je zasypána zeminou. Vnitřek srubu je zdevastován a vně i uvnitř srubu je smetiště.

Fotogalerie

ks18-01
ks18-02
ks18-03
ks18-04