Pěchotní srub K-S 23

Označení: K-S 23
Krycí název: Teta
Typ: Tvrzový pěchotní srub levý
Odolnost: IV
Druhy zbraní: M N
Dokončení betonáže: 2.8.1937
Kubatura betonu: 2098

Jednostranný tvrzový pěchotní srub vybudovaný ve IV. třídě odolnosti.

V horním patře se nacházela bojová stanoviště, místnost velitele, telefonní ústředna a sklady munice. V dolním patře byly umístěny ubikace osádky, filtrovna, sklady munice, nářadí a proviantu, WC a umývárna.

Srub byl vybaven dělostřeleckými pozorovacími zvony a sloužil jako tvrzová pozorovatelna. Byl celý zapuštěn do okolního terénu.

Do objektu bylo možno vstoupit pouze z podzemí po schodišti se 106 schody. Osazen měl být též nákladním výtahem.

Fotogalerie

ks23-01
ks23-02