Pěchotní srub K-S 24

Označení: K-S 24
Krycí název: Libuše
Typ: Tvrzový pěchotní srub oboustranný
Odolnost: IV
Druhy zbraní: M N
Dokončení betonáže: 19.7.1937
Kubatura betonu: 2192

Oboustranný tvrzový pěchotní srub vybudovaný ve IV. třídě odolnosti.

V horním patře se nacházela bojová stanoviště, místnost velitele, telefonní ústředna a sklady munice. V dolním patře byly umístěny ubikace osádky, filtrovna, sklady munice, nářadí a proviantu, WC a umývárna.

Podzemí bylo s bojovým patrem spojeno výtahem a schodištem s 167 schody.

Osádku mělo tvořit 26 mužů.

Za okupace němci zkoušely odolnost objektu. Revizní šachtu kanalizace, nacházející se za objektem, naplnili výbušninou a odpálili. Čelní stěna 6500 tun vážícího objektu se posunula o 75 cm a celý srub se pohnul o 50 cm.

Fotogalerie

ks24-01
ks24-02
ks24-03
ks24-04
ks24-05