Vchodový objekt K-S 12a

Označení: K-S 12a
Krycí název: U rybníčku
Typ: Vchodový objekt
Odolnost: IV
Druhy zbraní: L1 N
Dokončení betonáže: 18.5.1938
Kubatura betonu: 4730

Vchodový objekt navržený ve IV. třídě odolnosti se nachází v těsné blízkosti silniční komunikace Králíky - Hanušovice. V rámci tvrze je umístěn zhruba 900 metrů v týlu hlavní linie K-S 10 a K-S 13.

Byl postaven jako běžný vchodový objekt se dvěma samostatnými vstupy pro pěší a pro nákladní automobily. Překladiště za nákladním vjezdem je dlouhé 11 metrů.

Osádku mělo tvořit 23 mužů.

Fotogalerie

ks12a-01
ks12a-02
ks12a-03
ks12a-04
ks12a-05