Vchodový objekt K-S 22a

Označení: K-S 22a
Krycí název: Krok
Typ: Vchodový objekt
Odolnost: IV
Druhy zbraní: D N
Dokončení betonáže: 14.10.1937
Kubatura betonu: 4860

Vchodový objekt vybudovaný ve IV. třídě odolnosti. Byl umístěn dostatečně daleko za bojovou linií, ukrytý před nepřátelským ostřelováním a pozorováním.

Vchod byl rozdělen na vchod pro pěší a vjezd pro nákladní automobily. Uzavírají jej mřížové dveře z ocelových prutů. Proti těmto dveřím je střílna určená pro ochranu vchodu. Vstupní chodba je dvakrát lomená. V místě druhého zalomení je veliký otvor, jímž se nasával vzduch do centrální filtrovny. Další část chodby uzavírají dvoje ocelové silnostěnné plynotěsné dveře. Dveře měly odolat účinkům všech pěchotních zbraní. Proti účinkům nálože byly 450kg těžné dveře jištěny mohutnou závorou.

Vjezd pro nákladní automobily uzavírají čtyřkřídlová mřížová vrata o hmotnosti více než 2 tuny. Za nimi měla následovat pancéřová vrata výsuvná z dolního patra objektu. 8 tun hmotnosti těchto vrat bylo vyváženo protizávažím tak, že po uvolnění se do 15ti vteřin vrata uzavřela. Pákovým mechanismem je bylo poté možno přitisknout na těsnění a tím zajistit jejich plynotěsnost. Chodba za těmito vraty byla jištěna lehkým kulometem. Za ohybem chodby následovaly dvojdílná vrata posuvná do stran. Za těmito vraty se nachází 11 metrů dlouhé překladiště dimenzované pro jedno velké nákladní vozidlo nebo dvě menší. Zde se materiál překládal na vozíky úzkorozchodné dráhy.

Vchodový objekt dále obsahoval ubikace obsluhy, filtrovnu, umývárnu, WC, sklady munice, proviantu, stanoviště velitele, telefonní ústřednu, dvě rádiové stanice a místnost pro ovládání výsuvných vrat.

Objekt je v rámci tvrze Bouda přístupný veřejnosti.

Fotogalerie

ks22a-01
ks22a-02
ks22a-03
ks22a-04
ks22a-05