O VZNIKU JMÉNA KRÁLÍKY

Podle pověsti žila kdysi kolem Králík pod Sněžníkem rodina Hermundurů, kteří si zvolili za krále velkého a silného muže Panilia. Král měl jedinou dceru Panilii. Královna zemřela krátce po porodu. Jednou opustila se svou věrnou chůvou královský hrad, který stál na Hoře Matky Boží. Utekla s bolestí v srdci do divočiny pod úpatím královského kopce. Stále hlouběji se nořily do pralesa, křoví a bažin. "Jak greulich je toto místo!" vykřikla princezna - ale zůstanu tady. Na přání Panilie se zde usadili dřevaři a uhlíři. Brzy tu stály milíře a doly. Lidé pojmenovali ves Greulich podle výkřiku královské dcery. Z toho prý vzniklo i jméno Grulich = Králíky.

VÁNOČNI SVĚTLO

Na kříži u Orlice je spatřila jedna děvečka z Červené Vody, která se rozhodla jít na Horu Matky Boží u Králík. Byla tmavá štědrovečerní noc, přestože hvězdy jasně svítily. Na staré cestě u Šanova do Orlice stojí kamenný kříž. Když k němu dívka přišla, spatřila na něm světlo, které hořelo na vrchu kříže. Když se octla již za neobvyklým místem, zjevení zmizelo. Celá zpocená potkala v Orlici nějaké známé, s nimiž pak pokračovala na cestě do kostela.

VALPURŽINA NOC

Večer posledního dubna se pálí na kopcích čarodějnice. V Dolní Hedči ve Valpuržině noci tančí na křižovatce čarodějnice. Čert hraje na housle a malí čertíci při tom zpívají.

MUZIKANT ZACHRÁNĚNÝ PŘED MEDVĚDEM U VRCHNÍ ORLICE

Kdysi hrál jeden muzikant na svatbě a pozdě v noci se vracel domů. Když šel tmavým lesem, najednou se k němu blížil medvěd. Muzikant vylezl na strom a začal medvědovi hrát. Místo lezení na strom začal medvěd tancovat. V tom však začaly praskat struny a medvěd se začal zlobit. Naštěstí šel kolem myslivec a zvíře skolil. Zachráněný muzikant dal později z vděčnosti na tom místě postavit kostelíček sv. Trojice.

TANEC MRTVÝCH

V Dolní Hedeči na křižovatce nahoře stál hostinec Faulhammerův a pak Winklerův. Při tanečním večírku hostinec vyhořel. Při hašení přišel o život sakristán králického kláštera. Také mnozí návštěvníci zahynuli v plamenech. Po výstavbě hostince vídali kolemjdoucí okna jasně osvětlená a na nich stíny tančících párů. Jednou o půlnoci šel kolem jeden odvážný muž. Srdnatě vstoupil do tanečního sálu. Při jeho vstupu zhaslo světlo a tančící zmizeli. Od té doby strašidelní duchové přestali.

CHYCENÝ DUCH

Králický zlý hrabě nelidsky utiskoval své poddané. Když zemřel, nenalezl klidu v hrobě a jeho duch strašil o půlnoci v poplužním dvoře. Mladý hrabě na radu šafářovu povolal zaklínače duchů z Malé Moravy. Tento muž s velkou koženou taškou na zádech se odebral před půlnocí na seník, kde zlý duch prováděl své neplechy. Tam se ozýval strašný řev, který po nějaké době utichl a zaklínač duchů unavený a vyčerpaný se vrátil zpět. Ukázal na svůj raneček a pravil: "Zde nyní leží duch v rakvi, která není větší než fazolový lusk. Dnes za svítání ho musím pohřbít na Králickém Sněžníku." Mladý hrabě bohatě odměnil zaklínače a od té doby byl klid.

OKOVANÁ ČARODĚJNICE

V Mladkově žila selka - čarodějnice, která proměňovala pasáka krav, který u ní sloužil, v bělouše a pak s ním orala pole. Zpozoroval to kočí a vyměnil si s pasáčkem lůžko. Když přišla hospodyně do stáje, vyskočil, zmocnil se její ohlávky a nasadil ji na její hlavu. Potom se selkou, proměněnou v koně, vyjel ke kováři a dal okovat všechny čtyři nohy. Když se vrátili domů, sejmul s bělouše ohlávku a najednou tu stála selka s podkovami na rukou i nohou. Selka pak byla v Mladkově upálena jako skutečná čarodějnice.

Použité prameny a literatura:
Josef Tříška - Pověsti od kladského pomezí a dvou Orlic
Josef Tříška - Démoni v pověstech Orlických hor a Podorlicka