Galeria Wapiennik „Łaskawy Kamień“

Nad vsí Stara Morawa se při cestě do Kletna nachází památkový objekt staré vápenky. Budova, kterou projektoval Karl Friedrich Schinkel, významný německý architekt klasicizmu, pochází z počátku 19. st. Stavba je zbudována ze surového kamene a zaujímá půdorys šestiúhelníku. Při základně jsou umístěny vchody a ve dvou protilehlých stěnách propouštějí světlo úzká okénka. Šestiboká věž je v horní části ověnčena terasou a zakončena rotundovou nástavbou s okýnky. Budova je zakryta jehlancovitou střechou ze zeleného plechu. K vrcholu vedou točité schody skryté uvnitř stavby pece. K původnímu objektu byl citlivě přistavěn obytný dům s grafickou dílnou a ateliérem. Celek je pak obklopen menším parkem s japonskou zahradou, zvonicí a pyramidou.

Wapiennik – středobod kulturního a uměleckého života

Uvnitř objektu staré pece je umístěna autorská galerie uměleckých prací prof. Jacka Rybczyńského a jeho rodiny. Byli to také oni, kdo se sem roku 1978 nastěhovali a ruinu objektu zrestaurovali opět do podoby původní vápenky. Kromě vlastních grafických a malířských prací rodina Rybczyńských prezentuje i příležitostné výstavy pozvaných hostů. Čas od času jsou organizována sympózia, různé kurzy, koncerty a další umělecké akce. Mezi hosty Wapienniku byli mimo jiné i současná uznávaná polská spisovatelka Olga Tokarczuk, duchovní a profesor teologie Jacek Bolewski, politik Arkady Radosław Fiedler či japonská klavíristka Yuko Fuchimoto.

V letech 1999-2000 byl ve Wapienniku pod záštitou sdružení Związek Gmin Śnieżnickich vydáván nepravidelně vycházející časopis Stronica Śnieżnicka, který se zabýval kulturou, uměním, přírodou a historií této části Kladska (ISSN 1509-33-60). Šéfredaktorem časopisu byl Anthony Matuszkiewicz, své texty zde publikovali Wojciech Ciężkowski, Olga Tokarczuk, Karol Maliszewski či Michał Fostowicz.

Wapiennik je rovněž sídlem polsko-německé asociace Wapiennik Gnadenstein, Deutsch-Polnischer Főrdeverein.

Stránky Wapienniku s fotogalerií a množstvím dalších informací naleznete zde: http://www.wapiennik.eu

Autor: Michal Kos