Německý název Langeberg poukazuje na to, že jméno Dłużka není odvozeno od „dlužit“, protože to se polsky řekne „zawdzięczać“, nýbrž že souvisí se slovem „długi“ tedy „dlouhý“.

Poloha

Tato „dlouhá“ hora je vysoká 745 m n.m. a tvoří střed vyvýšenin třívrcholkového bočního hřbetu táhnoucího se od Hraničních skal (Goworek) směrem na západ. Při severním úpatí se rozkládá obec Nowa Wieś. Na členitosti hory se podílí krátké, avšak hluboké doliny řeky Cieszycy a jejího levobřežního přítoku.

Příroda

V dolních partiích je hora porostlá bukovým a dále bukovo-smrkovým lesem. Areál hory spadá do chráněného území Śnieżnicki Park Krajobrazowy.

Zajímavosti

V dřívějších dobách stály na hřbetě spojujícím Dłużku se zbytkem masivu izolované stavby, nedaleko kterých se našly stopy po blíže neurčených hliněných valech sloužících zřejmě jako opevnění.

Turistika

Severovýchodně od hory, poblíž obce Nowa Wieś, naleznete rekreační středisko Górska Perla.

Autor: Michal Kos