Poloha

958 m n.m. vysoká Płaczka vyčnívá ve směru na východ z hřebenu, který se vine severovýchodně přímo od hory Králický Sněžník. Zdvihá se nad proláklinou Lej Mały na jihu a nad roklí Cisowy Rozdoł na severu, jež pak přechází v dolinu řeky Kamienica. Do Kamienice ústí potoky dělící strmý severní svah Płaczky na menší dolinky. Hřbet hory plynule přechází v horu Stroma na západě a Porębek na severu. Pod vrcholem Płaczky prochází tzv. Droga nad Lejami (tedy Cesta nad Leji).

Příroda

Hora je pokryta smrkovým porostem. Východním úpatím Płaczky prochází hranice chráněného území Śnieżnicki Park Krajobrazowy, do něhož Płaczka náleží.

Turistika

V tomto článku již zmíněná Droga nad Lejami se zde kryje s modře značenou turistickou stezkou, která vede ze vsi Stary Gierałtów přes sedlo Przełęcz Staromorawska a Płaczku dále k horské chatě Schronisko Na Śnieżniku.

Výše uvedenou trasou prochází i vyhlídková stezka vedoucí z Kladského sedla (Przełęcz Płoszczyna) na Černou horu (Czarna Góra).

Autor: Michal Kos