Dnes se tato 1166 m n.m. vysoká hora jmenuje Stroma, čemuž by odpovídala česká podoba Strmá, ale dříve měla německý název Riemer Koppe a existuje i starší polský název Lesień.

Poloha

Stroma se nachází v severním ramenu masivu Sněžníku, poblíž vsi Kletno. Západní a severní svahy prudce spadají do údolí řeky Kleśnica, která Kletnem protéká.

Příroda

Krom samotného vrcholu a některých pasek na svazích je hora pokryta smrkovým porostem. Vrchol pak prostupují skaliska a suťová pole.
Nitro hory skrývá turisticky velmi atraktivní Medvědí jeskyni (Jaskinia Niedźwiedzia), kterou lze navštěvovat po celý rok, ale návštěvní doba se liší podle určitých měsíců. Samotné návštěvy je pak záhodno dopředu rezervovat, protože dovnitř do jeskyně smí za den jen omezený počet návštěvníků – to kvůli udržování správné vlhkosti jeskyně. Návštěvní dobu a další informace radši nastudujte přímo na stránkách jeskyně. Celá oblast je pak chráněna jako rezerwat przyrody Jaskinia Niedźwiedzia. Ten kromě jeskyně zahrnuje i zajímavou vegetaci vázanou na vápenité půdy, fragmenty bukového lesa a také dobře zachovaná a bohatá stanoviště rozličných druhů rostlin příznačných pro alpské a karpatské oblasti.

Turistika

Přes jižní, východní a severovýchodní úbočí hory Stroma prochází modře značená turistická trasa międzynarodowy szlak turisticzny Atlantyk - Morze Czarne E3 (mezinárodní turistická stezka Atlantik – Černé moře E3), která směřuje na jihozápad k horské chatě Schronisko Na Śnieżniku a na severovýchod ke vsi Nowa Morawa a dále pak na sever ke vsi Stary Gierałtów.

Žlutě značená turistická trasa vede z města Stronie Śląskie přes vesnici Kletno na horskou louku Hala pod Śnieżnikem – prochází pod západním úbočím hory Stroma, dolinou řeky Kleśnica.

Modře značená cyklotrasa prochází dolinou řeky Kleśnica, která protéká pod západními svahy hory Stroma. Cyklotrasa sem přichází z jihu od horské chaty Schronisko Na Śnieżniku, v Kletně pak odbočuje na jihozápad k hoře Porębek.

Černá cyklotrasa představuje dálkovou mezinárodní cyklotrasu ER-2 Liczyrzepa, která překlenuje západní a severní úbočí hory Stroma a prochází, podobně jako žlutá trasa, lesním koridorem Dukt nad Cisowym Rozdołem.

Červená běžkařská trasa prochází údolím řeky Kleśnica a lesním koridorem Dukt nad Cisowym Rozdołem a výše pak přechází přes západní a severní svahy hory Stroma.

Zelená běžkařská trasa kopíruje modře značenou turistickou trasu pro pěší, od ní se však pod horou Porębek odvrací a stáčí se do údolí řeky Kleśnica.

Autor: Michal Kos