Název Urwista souvisí se slovem „urwisko“, což znamená asi tolik co „sráz“ nebo „skalní útes“. Tedy hora by se v překladu mohla jmenovat třeba Srázná. Německý název zní Gläseberg (polská Wikipedie), Glaserberg (německá Wikipedie), tedy něco jako Sklářská hora, což souvisí s polským názvem, který se užíval po roce 1945, totiž Szklisko, k tomu odkazuje též název nedaleké obce Szklarnia.
Současný název Urwista vychází z tvaru hory. Hora je kupolovitá, přičemž jižní, západní a východní svahy jsou strmé, zatímco samotný vrchol je výrazně zploštělý. Při pohledu od Králík hora připomíná Říp.

Poloha

Urwista je 794 m. n. m. vysoká hora, která se nachází v jihozápadní části masivu Králického Sněžníku mezi vsí Szklarnia, na straně severozápadní, a horou Opacz (Výčnělek), na straně jihovýchodní, a asi 4,4 km na východ od centra obce Międzylesie.
Jde o do jisté míry izolovanou vyvýšeninu v podobě prodlouženého jižního valu odděleného od západu vysočinou Wysoczyna Międzyleska a na východě začleněného do masivu Sněžníku. Urwista je zakončením hřebenu, který se na úrovni Malého Sněžníku odklání lehce na západ od hlavního jihozápadního hřebene Sněžníku. Hora je svým tvarem i izolovanou polohou v terénu dobře rozpoznatelná.

Příroda

Celá hora je hustě porostlá smrkovým, místy smíšeným lesem. Areál hory spadá do chráněného území Śnieżnicki Park Krajobrazowy.

Turistika

Pod severním svahem hory prochází modře značená evropská dálková turistická trasa E3 – z Międzylesie vede po severozápadních úbočích hlavního jihozápadního hřebenu, který se táhne ze Sněžníku k horské louce Hala pod Śnieżnikem a dále.

Autor: Michal Kos